Close

Pre klientov

Executive Search

Naša spoločnosť sa špecializuje na vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov na pozície vyšiel a stredného manažmentu metódou Executive Search. Na základe výhradnej spolupráce s klientom sme schopní cielenie identifikovať potencionálnych kandidátov podľa potrieb a požiadaviek klienta, na viacročnými diskrétnu komunikáciu, vybrať a doporučiť tých najvhodnejších.

Pre výber a doporučenie kandidátov je možné po dohode s klientom tiež využiť štandardizovanú profesionálnu diagnostiku, tzv. Huganove testy (HPI– Hoganov osobnostný dotazník, HDS – Hoganov rozvojový test). Naši konzultanti sú plne certifikovaní na prácu s Hoganovými testami.

Našim cieľom je viesť celý Executive Search projekt maximálne efektívne, diskrétne a dodržiavať s klientom vopred dohodnutý časový rámec.

Každý Executive Search projekt pre našu spoločnosť predstavuje nielen exkluzívnu spoluprácu s klientom s cieľom jednorázového nájdenia konkrétneho pracovníka, ale predovšetkým vybudovanie dlhodobého, obojstranne prospešného vzťahu medzi oboma spoločnosťami.

Professional Recruitment

V prípade, kedy nie je z časových, finančných, prípadne iných dôvodov nevyhnutné okamžite pristúpiť k službe priameho vyhľadávania (Executive Search), sme schopní na základe využitia aktuálnych kontaktov a informácií získaných z realizovaných projektov nájsť toho správneho kandidáta metódou štandardného výberu.

Proces vyhľadávania a výberu vhodných kandidátov je vedený kombináciou rôznych metód. Výber týchto Metod je vždy volený pre každý projekt individuálne a po konzultácií s klientom.

V prípade potreby sme pripravení navrhnúť a realizovať efektívny spôsob výberu najvhodnejšieho kandidáta formou assessment centra (hodnotiace stredisko) V kombinácii s Hoganovou profesionálnou diagnostikou (Hoganove psychodiagnostické testy).

Koučink

Venujeme sa koučovaniu, ktoré kladie zvláštny dôraz na prácu s motiváciou a napojením na emócie koučovaného. Snažíme sa z našich klientov dostať to najlepšie. Umožniť im, aby si uvedomili a využili svoj potenciál a podali výkon podľa svojich najlepších schopností. Pomáhame profesionálne a osobnostne rásť.

Mentoring

Mentoring je spôsob odovzdávanie skúseností a rozvoja nielen odborných, ale aj mäkkých zručností vrátane manažérskych.

Ide o profesionálny vzťah dvoch osôb založený na dôvere – mentora a mentorovaného, kedy mentor odovzdáva svoje skúsenosti a znalosti a môže pôsobiť ako sprievodca mentorovaného v danej téme.

Outplacement

Radíme jednotlivcom a firmám, ako zodpovedne riešiť zložité situácie súvislosti s prepúšťaním. Pre zamestnancov máme pripravený program individuálneho outplacementu, ktorý najskôr pomáha so zhodnotením situácie, orientáciou na pracovnom trhu a nastavením stratégie hľadania nového pracovného uplatnenia. Ďalšie fázy zahŕňajú tak pomoc so sebaprezentáciou, vrátane spracovania životopisu a aktualizáciu profilu na sociálnych sieťach, ako aj kariérne poradenstvo.

Psychodiagnostika

Hoganove psychodiagnostické testy (HPI, HDS, MVPI) sú individuálna štandardizovaná diagnostika kandidáta, alebo zamestnanca, so širokým uplatnením v personálnej praxi (nábor a výber, pracovná adaptácia, vzdelávanie a rozvoj hlavne manažérskych zručností, hodnotenie, plánovanie kariérnej dráhy, talent manažment, plány nástupníctva, outplacement).

Kariérne poradenstvo

Pre koho je kariérne poradenstvo určené?

– Ste zamestnanec / zamestnankyňa, ktorého / ktorú už súčasná práca nebaví?

– Ste študent/ka, a neviete, kam smerovať vaše ďalšie vzdelávanie?

– Ste bez práce, alebo na materskej dovolenke, a neviete kam sa ďalej profesne orientovať?

– Chcete poradiť, ako si hľadať prácu, ako sa prezentovať?