Close

Kto sme?

Sme personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na individuálne vyhľadávanie kandidátov na najvyššie a stredné manažérske pozície a taktiež na pozície špecialistov a obchodníkov. Svojim klientom poskytujeme služby v oblastiach Executive Search, Professional Recruiting, Outplacement, Individuálny Assessment, Koučing/Mentoring a Kariérne Poradenstvo.

V rámci svojich jedinečných skúseností na trhu práce a vďaka združeniu interných profesionálov – konzultantov z rôznych oblastí HR sme schopní uspokojovať najnáročnejšie požiadavky našich klientov tak v oblastiach výberu, ako aj personálneho poradenstva a strategického rozvoja ľudských zdrojov.

Poskytujeme nadštandardnú starostlivosť našim kandidátom. Sledujeme ich pracovné skúsenosti, predstavy, očakávania a snažíme sa prepojovať ich kvalifikáciu s vývojom na trhu.

Od začiatku roku 2005 pôsobíme v Českej republike. Môžeme tak svojim klientom poskytovať svoje služby na vysoko profesionálnej úrovni so znalosťou Českého trhu.