Close

O nás

Spoločnosť TOP Recruitment s.r.o. bola založená v roku 2005 s cieľom nastaviť vysoko individuálny a profesionálny prístup v spolupráci s vybranými klientmi v oblastiach náboru a priameho vyhľadávania ľudských zdrojov.

Od začiatku 2013 Pôsobíme prostredníctvom našej pobočky aj priamo na Slovensku. Môžme tak svojim klientom poskytovať služby na vysoko profesionálnej úrovni so znalosťou slovenského trhu, ktorá nám umožňuje obsiahnuť oba pracovné trhy pri hľadaní vhodných kandidátov.

Od roku 2017 sme členom celosvetovej profesnej organizácie IMD International Search Group.

Náš tím

Pavel Smejkal

Pavel má bohaté dlhoročné manažérske skúsenosti z prestížnych nadnárodných spoločností, ako z oblasti FMCG (Procter and Gamble, Nestlé/Danone, Tchibo), tak z odvetvia dopravy a logistiky (DHL) a aj profesionálnych služieb (OKIN). V týchto spoločnostiach zastával vedúce manažérske pozície so zodpovednosťou za prevádzku, obchod a neskôr za riadenie divízie a celej spoločnosti. Pavel Smejkal je skúseným manažérom, ktorý vie viesť tímy rôzne tak svojou veľkosťou, ako aj svojou náplňou a obsahom.

V roli výkonného riaditeľa spoločnosti TOP Recruitment, s.r.o. Pavel zúročuje svoje bohaté profesionálne skúsenosti, v ktorých je podstatná a pre klientov spoločnosti cenná znalosť a praktická skúsenosť z rôznych odvetví priemyslu, výroby, obchodu a služieb a predovšetkým skúsenosti s riadením firemných procesov a tímov.

Pavel je absolventom fakulty financií Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Okrem češtiny, ktorá jeho materským jazykom, hovorí plynule anglicky.

Pavel Moťka

Pavel má viac ako 16-ročné skúsenosti z manažmentu prestížnych nadnárodných spoločností v prevažne technických oblastiach, automobilovom priemysle a medicíne. Pôsobil v spoločnostiach ako Robert Bosch, alebo Phillips Medisize (KOCH Industries) na vedúcich pozíciách výroby, prevádzky, inžinieringu, zákazníckeho servisu a logistiky.

Viac ako 10 rokov sa venuje osobnostnému rozvoju a skvalitňovaniu pracovných a súkromných vzťahov. Je certifikovaným NLP praktikantom, zaoberá sa štúdiom Enneagramu – dynamickej typológie osobnosti. Venuje sa koučingu a mentoringu.

Pavel vyštudoval Univerzitu Tomáše Bati v Zlíne. Okrem materinského jazyka – češtiny hovorí plynulo nemecky a anglicky.

Andrej Šaling

Andrej začal pracovať v oblasti executive search po dlhoročných skúsenostiach na riadiacich pozíciách v oblasti predaja, starostlivosti o zákazníka, rozvoja obchodu a prevádzky. Aktivity v komerčnom a verejnom sektore boli zamerané prevažne na IT, telekomunikácie, marketing a služby.

V priebehu tejto doby postavil úspešné tímy v malých spoločnostiach aj v korporáciách. Rozhodnutie využiť získané skúsenosti a kontakty práve v personálnej oblasti sa rozhodol realizovať v roku 2015. Od tej doby úspešne pomohol obsadiť rad špecializovaných a vyšších riadiacich pozícií v niekoľkých krajinách. Okrem iného sa zaoberá individuálnym kariérnym poradenstvom pre stredný a top manažment spoločností a ďalej sa venuje manažmentu poradenstva pre rozvíjajúce sa spoločnosti.

Andrej študoval City University of Seattle a hovorí po anglicky.

Želmíra Schmidtová

Želmíra má 18 rokov skúseností z oblasti personálneho poradenstva, executive search a profesionálneho náboru zamestnancov, tiež aj z oblasti in-house HR riadenia spoločnosti.

Viac ako 12 rokov pracuje v  personálno-poradenských spoločnostiach, kde sa venuje všetkým oblastiam personálného poradenstva a a specializuje sa předovšetkým  na executive search stredného a top manažmentu v oblastiach výroby, logistiky a distribúcie, financií a bankovníctva, obchodu a marketingu. Praktické skúsenosti získala keď sa v rámci in-house HR riadenia medzinárodnej korporácie podieľala na implementácii nových procesov performance managementu, talent managementu, zmenách odmeňovacieho systému pre oddelenia obchodu a distribúcie spoločnosti. Želmíra vyštudovala Anglický jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave, neustále sa vzdeláva v personálnej oblasti a okrem rodnej slovenčiny hovorí plynulo anglicky, rozumie aj po francúzsky a nemecky.

Naše hodnoty

Hlavnými princípmi spoločnosti TOP Recruitment sú budovanie dlhodobého vzťahu a intenzívnej spolupráce s klientami. Samozrejmosťou je poskytovanie nadštandardne kvalitných služieb a v neposlednom rade otvorená komunikácia a partnerstva.