Close

Pro klienty

Executive Search

Naše společnost se specializuje na vyhledávání a výběr vhodných kandidátů na pozice vyššího a středního managementu metodou Executive Search. Na základě výhradní spolupráce s klientem jsme schopni cíleně identifikovat potenciální kandidáty podle potřeb a požadavků klienta, navázat s nimi diskrétně komunikaci, vybrat a doporučit ty nejvhodnější.

Pro výběr a doporučení kandidátů lze po dohodě s klientem též využít standardizovanou profesionální diagnostiku tzv. Hoganovy testy (HPI – Hoganův osobnostní dotazník, HDS – Hoganův rozvojovýtest). Naši konzultanti jsou plně certifikováni pro práci s Hoganovými testy.

Naším cílem je vést celý Executive Search projekt maximálně efektivně, diskrétně a dodržovat s klientem předem dohodnutý časový rámec.

Každý Executive Search projekt pro naši společnost představuje nejen exkluzivní spolupráci s klientem s cílem jednorázového nalezení konkrétního pracovníka, ale především vybudování dlouhodobého, oboustranně prospěšného vztahu mezi oběma společnostmi.

Professional Recruitment

V případech, kdy není z časových, finančních, případně jiných důvodů nezbytné neprodleně přistoupit ke službě přímého vyhledávání (Executive Search), jsme schopni na základě využití aktuální kontaktů a informací získaných z realizovaných projektů nalézt toho správného kandidáta metodou standardního výběru.

Proces vyhledání a výběru vhodných kandidátů je veden kombinací různých metod. Výběr těchto metod je vždy volen pro každý projekt individuálně po konzultaci s klientem.

V případě potřeby jsme připraveni navrhnout a realizovat efektivní způsob výběru nejvhodnějšího kandidáta formou assessment centre (hodnotící středisko) v kombinaci s Hoganovou profesionální diagnostikou(Hoganovy psychodiagnostické testy).

Koučink

Věnujeme se koučování, které klade zvláštní důraz na práci s motivací a napojení na emoce koučovaného. Snažíme se z našich klientů dostat to nejlepší. Umožnit jim, aby si uvědomili a využili svůj potenciál a podali výkon podle svých nejlepších schopností. Pomáháme profesionálně i osobnostně růst.

Mentoring

Mentoring je způsob předávání a rozvoje nejen odborných, ale i měkkých dovedností včetně manažerských. 

Jde o profesionální vztah dvou osob založený na důvěře – mentora a mentee (mentorovaného), kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti a může působit jako průvodce menteeho v daném tématu.

Outplacement

Radíme jednotlivcům i firmám, jak zodpovědně řešit složité situace v souvislosti s propouštěním. Pro zaměstnance máme připraven program individuálního outplacementu, který nejprve pomáhá se zhodnocením situace, orientací na pracovním trhu a nastavením strategie hledání nového pracovního uplatnění. Další fáze zahrnují jak pomoc se sebeprezentací, včetně zpracování životopisu a aktualizace profilu na sociálních sítích, tak kariérové poradenství

Psychodiagnostika

Hoganovy psychodiagnostické testy (HPI, HDS, MVPI) 

individuální standardizovaná diagnostika kandidáta nebo zaměstnance s širokým uplatněním v personální praxi (nábor a výběr, pracovní adaptace, vzdělávání a rozvoj zejména manažerských dovedností, hodnocení, plánování kariérové dráhy, talent management, plány nástupnictví, outplacement)

Kariérové poradenství

Pro koho je kariérové poradenství určeno?

·      Jste zaměstnanec/zaměstnankyně, kterého/kterou už stávající práce nebaví?

·      Jste student/ka a nevíte, kam směrovat Vaše další vzdělávání?

·      Jste bez práce, nebo třeba na mateřské, a nevíte, kam se dále profesně orientovat?

·      Chcete poradit, jak si hledat práci, jak se prezentovat?