Pavel Smejkal, Andrej Šaling, Želmíra Schmidtová, Katarina Štukovská, Klára Pumeová